Odpowiedzi

Proszę bardzo :)

a)magnez- protonów 12, elektronów 12
b) german-protonów 32, elektronów 32
c) ołów-protonów 82, elektronów 82
d) azot- protonów 7 elektronów 7
e)tlenu-protonów 8, elektronów 8
f)węgiel- protonów 6, elektronów 6
276 4 276
Mg 12p+ 12e-
Ge 32p+ 32e-
Pb 82p+ 82e-
N 7p+ 7e-
O 8p+ 8e-
C 6p+ 6e-
129 4 129