Zad 1
Oblicz w Paskalach ciśnienie książki o masie 0,5 kg powierzchni na której leży 50 cm³.

Zad 2
Oblicz gęstość jabłka o gęstości 8,7 grama na centymetr sześcienny i masie 0,7 kg.

Zad 3
Oblicz mase 350dm³ nafty. Gęstość nafty to 810 kg na m³.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T19:54:29+01:00
1)Fn= m*g
Fn= 0.5kg * 10 m/s²=5N
p= Fn/Pp
Pp=50cm³
p=5N/50cm³=0.1Pa
2)m=0.7 kg=70dag=700g
chyba szukasz objętości
S=8,7g/cm³
v=m/S
v=700g/8,7g/cm³=80.4cm³
3)m=S*v
S=810kg/m³
v=350 dm³= 0.35 m³
m=810kg/m³*0.35 m³= 283.5m³
2009-11-29T21:48:44+01:00
10
F=m*g=0,5kg*10m/s2=5N
50cm2=0,005m2
p=F/s=5N/0,005m2=1000Pa
2) chyba objętość
V=m/gęstość=700g/8,7=80,5cm3
3)
m=gęstość*v=810kg/m3*0,35m3=283,5kg