Odpowiedzi

2009-11-29T20:17:34+01:00
A) y = 4x - 3 - x=5 - po prostu podstawiamy 5 w miejsce wszystkich x:)
y=20 - 3
y=17
y = 4x - 3 - y = 10 w miejsce y podstawiamy 10
10 = 4x - 3
-4x=-3 -10
x=13/4=3,25

i analogicznie robimy wszystkie pozostałe przykłady
2009-11-29T20:18:12+01:00
A)
x = 5

y= 4*(5) - 3
y = 20-3
y = 17

y = 10

10 = 4x - 3
4x = 10+3
4x = 13/4
x = 13/4

b)
x = 5

y = -1/2x + 7
y = -1/25 + 7
y = -2,5 + 7
y = 4,5

y = 10

10 = -1/2x + 7
-1/2x = 10 - 7
-1/2x = 3/(-1/2)
x = -1,5

c)

x = 5

y = -0,2x - 4
y = -0,2*5 - 4
y = -1 - 4
y = -5

y = 10

10 = -0,2x - 4
-0,2x = 10 + 4
-0,2x = 14/(-0,2)
x = -70
1 1 1