Zad1 pociąg porusza się z prędkością 80 km/h w jakiej odległości od przystanku należy rozpocząć hamowanie jeśli podczas hamowania ruch pociągu jest jednostajny opóźniony z opóźnieniem 0,4 m/s²
Zad2 tramwaj wyrusza z przystanku ruchem jednostajnym przyspieszonym. Po przebyciu drogi 28,5 m uzyskuje prędkość 18 km/h. Oblicz przyspieszenie oraz czas w którym tramwaj przebył tą drogę.
proszę o rozwiązanie wraz z wytłumaczeniem...

1

Odpowiedzi

2009-11-30T13:09:22+01:00
1)
V₀ = 80km/h = 22,2m/s
V₀ = a*t =>t = V₀/a
s=V₀t-at²/2

Po podstawieniu za t:

s=V₀²/a - a* V₀²/2a²

s= 2V₀²/2a- V₀²/2a = V₀²/2a

s ≈ 49m²/s² / 0,8m/s² ≈ 62m

ODP. Hamowanie należy rozpocząc w odległosci około 62m od przystanku.

2)
V₀=0
s=28,5m
V₁=18 km/h = 5m/s

V₁ = at => t = V₁/a

s = at²/2 - bo V₀ = 0

podstawiamy t do wzoru

s = a*V₁²/2a²
s=V₁²/2a

wyliczmy a

a = V₁²/2s

a = 25m²/s²/ 57m = 0,44m/s²


teraz a podstawiamy do wzoru:

t = V₁/a

t=5m/s / 0,44m/s² ≈ 11,4s

ODP. Przyspieszenie wynosi a=0,44m/s², zaś czas 11,4s.