Odpowiedzi

2009-11-29T21:12:44+01:00
Do najważniejszych produktów przeróbki ropy naftowej należą:
1) Paliwa — gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, nafta, olej napędowy, oleje opałowe;
2) Oleje smarowe;
3) Gaz parafinowy, z którego otrzymuje się parafinę;
4) Asfalty i koks naftowy;
5) Smary stałe.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-29T21:12:59+01:00
Paliwa - gaz płynny, benzyna samochodowa i lotnicza, nafta, olej napędowy, oleje opa-łowe;
Oleje smarowe;
Gaz parafinowy, z którego otrzymuje się parafinę;
Asfalty i koks naftowy;
Smary stałe.
gazy rafineryjne, eter naftowy, ligroinę, benzynę lekką i ciężką, naftę, oleje mineralne i mazut,
2009-11-29T21:13:11+01:00
Gaz rafineryjny
eter naftowy
benzyny lekkie i ciężkie
nafty
oleje napędowe
mazut
1 5 1