Bardzo prosze o rozwiązanie
Napisz równania podanych reakcji cząsteczkowo ,jonowo,i w sposób skrócony
określ rodzaj reakcji
1 NaOH+H3PO4
2 Al+H2SO4
3 Pb(NO3)2+H3PO4
cyferki obok symboli to h dwa, PO cztery ,H dwa ,SO cztery ,PbNOtrz dwa razy wziete,Htrzy ,POcztery z góry dziekuję
jeszcze jedno zadanie ;ile moli MgCLdwa potrzeba do przygotowania 5g roztworu 2%

1

Odpowiedzi

2012-09-07T13:08:42+02:00

Zadanie 1.

 

3NaOH + H₃PO₄ ⇒ Na₃PO₄ + 3H₂O

3Na⁺ + 3OH⁻ + 3H⁺ + PO₄³⁻ ⇒ 3Na⁺ + PO₄³⁻ + 3H₂O

3OH⁻ + 3H⁺ ⇒ 3H₂O |:3

OH⁻ + H⁺ ⇒ H₂O

 

rodzaj reakcji: zobojętnianie/wymiana (podwójna)

 

==============================================

 

2Al + 3H₂SO₄ ⇒ Al₂(SO₄)₃ + 3H₂

2Al + 6H⁺ + 3SO₄²⁻ ⇒ 2Al³⁺ + 3SO₄²⁻ + 3H₂

2Al + 6H⁺ ⇒ 2Al³⁺ + 3H₂

 

rodzaj reakcji: wypieranie wodoru z kwasu/wymiana (pojedyncza)

 

===============================================

 

3Pb(NO₃)₂ + 2H₃PO₄ ⇒ Pb₃(PO₄)₂ + 6HNO₃

3Pb²⁺ + 6NO₃²⁻ + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ ⇒ Pb₃(PO₄)₂ + 6H⁺ + 6NO₃⁻

3Pb²⁺ + 2PO₄³⁻ ⇒ Pb₃(PO₄)₂

 

rodzaj reakcji: strącanie/wymiana (podwójna)

 

 

Zadanie 2.

 

mr=5g

Cp=2%

 

ms=5g*0.02=0.1g

 

M=95g/mol

m=0.1g

 

n=0.1g/95g/mol≈0.001mol

 

Odp.: Potrzeba ok. 0.001mol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)