Odpowiedzi

2009-11-30T14:42:43+01:00
- prawy górny róg ma być miejsce i data
- lewy górny róg ma być adres nadawcy
- pod spodem na środku ma być napisany nadawca wielkimi literami i zwrot grzecznościowy (np. Szanowny Pan Piotr Sikora)
- w pierwszym akapicie ma być temat prośby
- w drugim akapicie mają być argumenty przekonujące odbiorcę
- pod spodem w prawym rogu ma być zwrot grzecznościowy (np. Z góry dziękuję)
- prawy dolny róg podpis (czytelny i napisany ręcznie)

- Prośba powinna być rzeczowa i zwięzła.
- Trzeba w niej przedstawić różne argumenty i uzasadnić swoją prośbę, pamiętając o stosowaniu form grzecznościowych.
Typowe sformułowania:
- zwracam się z prośbą...
- uprzejmie proszę o...
- liczę na przychylne rozpatrzenie mojej prośby...
- chciałbym prosić o...
- byłabym bardzo wdzięczna, gdyby...