Rozwiąż nierówność: 3x-2(x-2)≥3(x-4)-2(2-3x).
a) Wypisz wszystkie liczby naturalne należace do zbioru jej rozwiązań.
b) Ile liczb całkowitych większych od -3 należy do zbioru rozwiązań?
c) Podaj najmniejszą liczbe parzystą, któa nie spełnia tej nierówności .

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-03-28T15:05:12+01:00
3x-2(x-2)≥3(x-4)-2(2-3x)
3x-2x+4≥3x-12-(4-6x)
x+4≥3x-12-4+6x
x+4≥9x-16/-4
/-9x
-8x≥-20
x≤2 i jedna piąta

a)2, 1, 0
b)-2, -1, 0, 1, 2
c)nie da się