Odpowiedzi

2009-11-30T18:13:02+01:00
P=49cm²
P=½a*h
a=7cm
h=2P/a
h=49*2/7
h=14cm
odp:druga przyprostokatna ma dludosc 14cm