Odpowiedzi

2009-11-30T16:53:57+01:00
Duże ponieważ dzięki książce dowiadujemy się dużo o świecie
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T16:54:56+01:00
W świecie komputerów XXI wieku dzieci i młodzież coraz rzadziej sięgają po książkę. Odchodzimy od czytania jako czegoś„staromodnego”, zapominając o niezapomnianych przeżyciach, jakie dostarcza lektura. Wiadomym jest, że aby wychować twórczego obywatela potrafiącego posługiwać się informacją w różnej postaci konieczna jest jak najwcześniejsza inicjacja literacka dziecka.

„Głośne czytanie nie zastępuje dziecku samodzielnego czytania, ale daje mu propozycję interpretacji tekstu i zwalnia go z odcyfrowywania liter. Za pomocą głosu, tempa lektury i innych niemożliwych do zarejestrowania środków aktorskiego wyrazu, wydobywamy z tekstu większą wyrazistość, sugestywność, plastyczność, sprawiamy, że słuchacz przeżywa silniej tekst, niż czytałby samodzielnie” [Papuzińska]. Wspólne czytanie książek z dziećmi, opowiadanie dziecku rysunków w książce, w niezwykły sposób wzbogaca rozwój emocjonalny dziecka, a także wzmacnia więzi rodzinne, poczucie bezpieczeństwa, miłości. Chwile spędzone wspólnie z dzieckiem na głośnym czytaniu pozostawiają trwały i niezapomniany ślad w świadomości dziecka, na zawsze kojarzą się z ciepłem matczynego głosu, uśmiechu, czułym uściskiem w matczynych ramionach.

Głośne czytanie wprowadza dziecko w świat określonych tekstów literackich tzw. kanonu literatury polskiej i obcej. Rozbudza i pielęgnuje pojawiającą się chęć czytania, która być może z czasem przekształci się w potrzebę czytania, potrzebę codziennego kontaktu z kulturą literacką. Jeżeli nie damy naszym dzieciom szansy na zetknięcie się z książką od wczesnego dzieciństwa, to w późniejszym okresie ono wcale nie musi odczuwać jej braku.

Nie dziwmy się, zatem, że dzieci i młodzież współczesna nie chce czytać. Nikt im nie pokazał, jak należy to robić. Sporadyczne czytanie dzieciom książek nie ma większego znaczenia i nie przekłada się w przyszłości na większą aktywność czytelniczą.

Często zapominamy o tym, że odpowiednio dobrana książka może stać się znakomitym narzędziem w ręku rodziców, czy nauczycieli w rozwiązywaniu doraźnych problemów wychowawczych, może stać się znakomitą płaszczyzną kontaktów i porozumienia między dziećmi i rodzicami, czy nauczycielami.

Zachęcałabym do kontynuowania głośnego czytania, podkreślając, że wraz z wiekiem wzrasta terapeutyczna funkcja książki i wspólnego czytania. Brak systematycznego kontaktu z książką ujemnie wpływa na poziom wykształcenia.

Żadna szkoła, nawet najlepsza nie znaczy tyle dla dziecka, co rodzinne czytanie. To właśnie dom rodzinny„kładzie podwaliny pod to, co jest w człowieku niepowtarzalne, co decyduje o jego indywidualnych przymiotach i wadach” [Papuzińska].

Nikt od razu nie rodzi się czytelnikiem. Potrzeba na to wielu lat pracy i właściwego ukierunkowania zarówno w domu, jak i w szkole. Jeśli nie wykształcimy w dziecku odpowiednich nawyków kulturalnych, to w dorosłym życiu nie będzie wcale odczuwać ich braku.

Należy uświadomić rodzicom jak ważne jest czytanie dzieciom książek. Jeśli to zaniedbają, może to doprowadzić do nieodwracalnych zmian, a zaległości nie będzie można już nadrobić. Głośne czytanie dziecku wpływa pozytywnie na jego rozwój, na psychikę, wyobraźnię, pamięć, koncentrację. Wystarczy 20 minut czytania dziennie, ale warto robić to systematycznie.

I nawet, jeśli nasze pociechy umieją już same czytać, nie należy zaprzestawać rodzinnego rytuału. Dzięki czytaniu nawiąże się z dzieckiem lepszy kontakt, będzie się je poznawać.

Wspólne czytanie to budowanie więzi: dziecko-rodzice, dziecko-grupa społeczna, dziecko-nauczyciel. Należy dążyć do tego by dziecko zdobywało wiedzę. Wiedza ta będzie się rozszerzać wówczas, jeżeli będzie ono czytało chętnie i, przede wszystkim, płynnie.

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

* rozwija język i wyobraźnię,
* buduje i umacnia więź między rodzicami a dzieckiem,
* zapewnia emocjonalny rozwój dziecka,
* pomaga w wychowaniu,
* ułatwia naukę w szkole,
* kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
* uczy myślenia,
* pomaga w zrozumieniu ludzi, świata i siebie,
* chroni przed uzależnieniem od telewizji,
* uczy nie agresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów,
* jest najlepszą„instytucją” kształtującą pomyślną przyszłość dziecka.

Zachęcam nauczycieli i rodziców do głośnego czytania z dziećmi. Najważniejsze jest czytanie systematyczne, a efekty z pewnością będą wspaniałe.

Wybierajcie książki ciekawe i wartościowe, takie, które wzruszają, rozśmieszają i przygotowują dzieci do późniejszego życia.
5 4 5
  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T16:57:16+01:00
Książki zazwyczaj mają duże znaczenie w życiu każdego człowieka. Lubią je zarówno dzieci jak i dorośli. Jeżeli dzieciom czytane są bajki, to mają większą wyobraźnię, inaczej postrzegają świat. Dla dorosłych książka może być ucieczką od życiowych problemów. Gdy czyta się ciekawą książkę, można zapomnieć o wielu problemach. Książka może być inspiracją do innych dzieł, można poznawać wiele nowych określeń, słów, terminów itp.
Książki są dostępne dla każdego. Dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Każdy może znaleźć temat dla siebie.
2 5 2