Zadanie 1
Do świetlicy szkolnej zakupiono radio i telewizor, za które zapłacono łącznie 875 zł. Radio było 4 razy tańsze od telewiozora.
Ile złotych kosztowało radio, a ile-telewizor.


Zadanie 2
Na wycieczkę szkolną pojechało 25 uczniów , co stanowi 5/6(to jest ułamek)
liczby wszystkich uczniów w klasie. Ilu uczniów liczy ta klasa?

Zadanie 3
Mniejsze poakowanie farby ma pojemność 3 litry , a większe 10 litrów. W sklepie nie było dużych opakowań . Ile małych opakowań musieliśmy kupić, aby pomalować taką samom powieszchnię, jak farbą z dużego pojemnika?Ile małych opakowań zmieści się w dużym opakowaniu?

3

Odpowiedzi

2009-11-30T18:59:09+01:00
1. 3500zł
2.30 uczniów
3.nie wiem
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T18:59:24+01:00
Zadanie 2
5/6= 25 osób
6/6= y osób
5/6 y= 25x6/6 razy 6
5y= 25x6
5y= 150 podzielić na 5
y= 30
Klasa liczy 30 osób

ZADANIE 1
X-koszt radia
Y- koszt telewizora
X+Y=875zł
X=4Y

4Y+Y=875
X=4Y

5Y=875 podzielić przez 5
X=4Y

Y=175 zł
X= 4x175zł

Y=175zł
X=700zł

Sprawdzenie 175zł+700zł= 875zł

Radio kosztowało 175 a telewizor 700zł

Zadanie 3

10l : 3l = 3 i 1/3 opakowania
czyli musielibyśmy zakupić 4 opakowania, by móc pomalować taką powierzchnię, jak dużą farbą.

W dużym opakowaniu zmieści się 3 i 1/3 małej farby
28 4 28
2009-11-30T19:06:03+01:00
1.
x - cena radia

x + 4x = 875zł
5x = 875 / :5
x = 175zł (radio)
175zł * 4 = 700zł (telewizor)
Odp.: Radio kosztowało 175zł, a telewizor 700zł.
2.
25 - 5/6
x - 1 (całość)

5/6x = 25 /:5/6
x = 25:5/6 = 25*6/5 = 30
Odp.: cała klasa liczy 30 uczniów.
3.
10l : 3l = 3 i 1/3 opakowania
czyli musielibyśmy zakupić 4 opakowania, by móc pomalować taką powierzchnię, jak dużą farbą.

W dużym opakowaniu zmieści się 3 i 1/3 małej farby

4 4 4