Proszę o przetłumaczenie
Мой любимый сезон лето. Наверное, мало людей беспокоит вопрос, почему? Вы видите на лето можно услышать красивое пение птиц можно увидеть zakwitające растения, красочные цветы, бутоны, деревья, листья. Все улыбки. Является основным тепла. По крайней мере, 25 градусов. Лето самым радостным сезон. Все животные, улыбаясь, они похожи на цветы момент петь радостную песню. И во всех я - счастливый человек, потому что все вокруг меня счастливые - причина для радости. Другим аргументом является такой, что вам не нужно одеваться тепло, жарко. Летний отдых в большинстве случаев так это еще один плюс. Мне очень нравится Тейт выходить на улицу, поиграть с вашего питомца и посмотреть на солнце. Я также хотел бы встретиться с друзьями, с которыми она всегда что-то делать.

2

Odpowiedzi

2009-11-30T19:18:39+01:00
Moja ulubiona sezonie letnim. Prawdopodobnie niewiele osób chodzi o pytanie, dlaczego? Możesz zobaczyć w lecie można usłyszeć piękny śpiew ptaków można zaobserwować zakwitające roślin, kolorowe kwiaty, pąki, drzew, liści. Uśmiechnij się. Jest to główny ciepła. Co najmniej 25 stopni. Lato to najbardziej radosny sezonu. Wszystkie zwierzęta są uśmiechnięci, wyglądają jak kwiaty razem śpiewać Happy Songs. I wszystko, co mam - szczęśliwym człowiekiem, bo wszyscy wokół mnie szczęśliwy - powodów do radości. Kolejny argument jest taki, że nie trzeba ubierać się ciepło, gorąco. Letnie wakacje w większości przypadków, więc jest to kolejny plus. Bardzo lubię Tate wyjść na zewnątrz, grać swoje zwierzę i patrzeć na słońce. Chciałbym też spotkać się z przyjaciółmi, z którą zawsze jest coś do zrobienia.

tak nie dosłownie ale nie wiem inaczej sory xD
2009-11-30T22:35:56+01:00
Moja ulubiona sezonie letnim. Prawdopodobnie niewiele osób chodzi o pytanie, dlaczego? Możesz zobaczyć w lecie można usłyszeć piękny śpiew ptaków można zaobserwować zakwitające roślin, kolorowe kwiaty, pąki, drzew, liści. Uśmiechnij się. Jest to główny ciepła. Co najmniej 25 stopni. Lato to najbardziej radosny sezonu. Wszystkie zwierzęta są uśmiechnięci, wyglądają jak kwiaty razem śpiewać Happy Songs. I wszystko, co mam - szczęśliwym człowiekiem, bo wszyscy wokół mnie szczęśliwy - powodów do radości. Kolejny argument jest taki, że nie trzeba ubierać się ciepło, gorąco. Letnie wakacje w większości przypadków, więc jest to kolejny plus. Bardzo lubię Tate wyjść na zewnątrz, grać swoje zwierzę i patrzeć na słońce. Chciałbym też spotkać się z przyjaciółmi, z którą zawsze jest coś do zrobienia

na 100% dobrze.;d