1. Turysta w ciągu 3 dni 684 km. Pierwszego dnia przejechał 2 razy więcej niż drugiego, a w trzecim dniu o 40% mniej niż w drugim. Zapisz odpowiednie równanie i oblicz, ile kilometrów przejechał w każdym dniu.

2. Janek ma 5 razy więcej znaczków od Tomka. Gdyby dał Tomkowi 18 swoich znaczków to Tomek miałby nie mniej znaczków niż Janek. Oblicz, za pomocą nierówności, ile znaczków może co najwyżej mieć Tomek

1

Odpowiedzi

2009-11-30T19:13:45+01:00
1.a-ilość kilometrów przejechanych dnia pierwszego
b-ilość kilometrów przejech. dnia drugiego
c-ilość.... trzeciego

a+b+c=684
2b+b+0,6b=684
b=190
a=380
c=114

2.
T-ilość znaczków tomka
J-ilość znaczków janka

J=5T
T+18=>J-18
36=>4T
T<=9

tomek możwe mieć co najwyżej 9 znaczków