Wodór reguje z różnymi substancjami.Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru,wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.
SUBSTRATY:siarka,chlor,azot,fosfor,tlenek miedzi(II),sód,wapń
PRODUKTY:miedź,woda,wodorek wapnia,amoniak,siarkowodór,wodorek sou,woda,chlorowodór,fosforowodór:):*

2

Odpowiedzi

2011-08-26T10:28:19+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

siarka + wodór = siarkowodór
chlor + wodór = chlorowodór
azot + wodór = amoniak
fosfor + wodór = fosforowodór
tlenek miedzi(II) + wodór = miedź + woda
sód + wodór = wodorek sodu
wapń + wodór = wodorek wapnia

2011-08-26T10:43:55+02:00

siarka+wodór-->siarkowodór

chlor+wodór-->chlorowodór

azot+wodór-->amoniak

fosfor+wodór-->fosforowodór

tlenek miedzi(II)+wodór-->miedź+woda

sód+wodór-->wodorek sodu

wapń+wodór-->wodorek wapnia