Wodór reaguje z rożnymi substancjami.napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produktu.
substraty:siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(||), sód, wapn
produkty:miedz, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-30T19:21:02+01:00
Substraty:siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(||), sód, wapn
produkty:miedz, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowodór, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.


siarka+ wodór > siarkowodór,
chlor+wodór>chlorowodór
azot+ wodór>amoniak
fosfor+ wodor>fosforowodór.
tlenek miedzi(||) + wodor>miedz+woda
sód+ wodor>wodorek sodu
tlen+ wodor>woda
wapn+ wodor>wodorek wapnia
2009-11-30T19:24:10+01:00
Wodor+azot-> amoniak
wodór+siarka->siarkowodór
wodór+chlor->chlorowodór
wodór+fosfór->fosforowodór.
wodór+tlen-> woda
wodór+sód->wodorek sodu
wodór+wapn->wodorek wapnia