Odpowiedzi

2009-11-30T19:26:50+01:00
Bitwa pod Żółtymi Wodami
Bitwa pod Korsuniem
Klęska pod Piławicami
Oblęzenie Zamościa
Skuteczna obrona Zaboża
Bitwa pod Zborowem
Kapitalne zwycięstwo Polaków pod Beresteczkiem
Ugoda w Perejesłąwiu,między Kozakami a Rosją-Kozacy proszą o inkorporacje do Rsoji.
49 4 49
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T19:35:42+01:00
Najważniejsze wydarzenia
I etap powstania 1648 r. Kozacy wspomagani przez Tatarów pokonali wojska koronne nad Żółtymi wodami,pod Korsunem i pod Piławcami i doszli do Lwowa i Zamościa.Polacy zbagatelizowali powstanie i ponieśli klęskę. Zwycięstwo Kozaków spowodowało powstanie
II etap 1649-1651 r. Armia polska zostaje oblężona pod twierdzą Zbaraż,głównym celem twierdzy było zatrzymanie ataku Tatarów i Ukraińców. Jan Kazimierz Chmielnicki podpisał ugodę Zborowską.Chmielnicki otrzymał tytuł hetmana i król zobowiązał się do zwiększenia rejestru Kozaków.
1651 r. Bitwa pod Beresteczkiem
III etap 1652-1658 r. Rozpoczął się klęską armii koronnej pod Bahotem
35 2 35