Rozwiąż logogryf, odczytaj i zapisz hasło.
1.Ten rodzaj oddziaływania występuje między glonem a grzybem w poroście. (9 liter)

2.Jest nim jemioła (10 liter)

3.,,Adres" organizmu (9 liter)

4.Organizmy, które rozkładają martwe szczątki organiczne do prostych związków nieorganicznych. (10 liter)

5.Wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności.(11 liter)

6.Intensywność magazynowania energii w związkach organicznych albo ogół tego, co zostało wytworzone. (9 liter)

7.Zawiera informację genetyczną o cechach organizmów, które do niego należą. (7 liter)

8.Razem z biotopem tworzą ekosystem. (9 liter)

9.Organizmy jednego gatunku , żyjące równocześnie w określonym środowisku. (9 liter)

10.Inaczej strefa otwartej toni wodnej. (8 liter)

11.Preparaty chemiczne służące do zwalczania szkodników pól, sadów i lasów. (9 liter)

12.Jego przykładem jest łąka, las lub staw. (9 liter)

13.Do jej zwiększania przyczyniają się się rozrodczość i imigracja (10 liter)

14.Oddziaływanie nieantagonistyczne, które przynosi korzyść populacji jednego gatunku, nie wywierając wpływu na populacje drugiego. (11 liter)

15.Jej przykładem jest związek pustelnika z ukwiałem. (nie symbioza) (15 liter)

16.W odróżnieniu od materii przepływa przez ekosystem. (7 liter)

17.Nieożywiona część ekosystemu. (6 liter)

18.Masowe pojawianie się danego gatunku na określonym terenie. (8 liter)

19. ......... ekologiczna to wszystkie potrzeby życiowe danego gatunku. (5 liter)

20.Tworzą go organizmy związane z dnem zbiorników wodnych. (6 liter)

21.Inaczej jarzębina (6 liter)

1

Odpowiedzi

2009-11-30T20:24:42+01:00
1.mutualizm
2.pasoztem
3.siedlisko
4.reducenci
5.Rozrodczość
6.
7.genotyp
8.biocenoza
9.populacja
10.pelagial
11.pestycydy
12.ekosystem
13.liczebność
14.Komensalizm
15.protokooperacja
16.energia
17.biotop
18.gradacja
19.nisza
22.Bentos
21,Jarząb
35 3 35