Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-30T20:37:16+01:00
Ad a:
- rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
- rozpatrywanie sporów między centralnymi konstytucyjnymi organami państwa
- rozpatrywanie pytań prawnych skierowanych przez sądy

ad b:
- rozpatrywanie skarg złożonych na niewłaściwe administrowanie w instytucjach i organach (np. niesprawiedliwość, dyskryminacja, nieudzielenie informacji, zbędne odwlekanie w czasie)

Zad. 2
- bezstronność w stosunku do uczestników postępowania,
- niezależność wobec organów (instytucji) pozasądowych,
- samodzielność sędziego wobec innych organów sądowych,
- niezależność od wpływu czynników politycznych
- zapewnienie stabilności w wykonywaniu funkcji
- dbanie o interes ogółu społecznego
- nieusuwalność z urzędu sędziego bez orzeczenia sądu
1 4 1