Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Skrajne punkty Polski:

- północ: 54° 50' N

-południe: 49° 00' N

-wschód: 24 ° 09' E

-zachód: 14 ° 07 'W


ROZCIĄŁOŚĆ POŁUDNIKOWA:

54*50' - 49*00' = 5*50' (w stopniach)

w kilometrach:

1* - 111km

1' - 1,85km

5*50' = 647,5km


ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA:

24*09' - 14*07' = 10*02' (w stopniach)

w kilometrach:

ok. 689km


108 3 108