Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T08:19:36+01:00
Zad 10/43
metale: złoto, cyna, srebro, glin
niemetale: węgiel, tlen, azot, wodór, fosfor
związki chemiczne: woda, tlenek magnezu, sól kuchenna
Mieszaniny
jednorodne: brąz, woda z rozpuszczoną w niej solą kuchenną, powietrze, woda z rozpuszczonym w niej cukrem
niejednorodne: sól z pieprzem, woda z olejem, piasek z cukrem, woda z kredą, woda z benzyną

Zad 11/43
Podkreśl: B, F

Zad 12/43
I - azot
II - powietrze
III - tlen
IV - tlenek węgla (IV)
V - wodór

Zad 13/44
zapis słowny reakcji chemicznej typ reakcji
tlen+siarka--->tlenek siarki(IV) syntezy
tlenek miedzi(II)+wodór--->woda+miedź wymiany
tlenek wodoru--->tlen+wodór analizy
magnez+para wodna--->tlenek magnezu+wodór wymiany
tlenek rtęci(II)--->tlen+rtęć analizy
żelazo+siarka--->siarczek żelaza syntezy
tlenek żelaza(II)+węgiel--->tlenek węgla+żelazo wymiany

substraty produkty
tlen, siarka tlenek siarki(IV)
tlenek miedzi(II), wodór tlenek wodoru, miedź
tlenek wodoru tlen, wodór
magnez, tlenek wodoru tlenek magnezu, wodór
tlenek rtęci(II) tlen, rtęć
żelazo, siarka siarczek żelaza
tlenek żelaza(II), węgiel tlenek węgla, żelazo

Zad 14/44
A - tlen
B - chlorek wodoru
C - tlenek węgla

1. tlenek ołowiu(II)+węgiel--->ołów+tlenek węgla
2. ołów+tlen--->tlenek ołowiu(II)
3. chlorek wodoru+ołów--->wodór+chlorek ołowiu(II)

MY to już dawno mieliśmy i to sprawdzaliśmy z panią. :)
46 4 46