1.Wykonaj działania i przedstaw otrzymany wielomian w jak najprostszej postaci.
[2(3-4x+x³)-(2-x)(x²+6x-3)](2x-3)
2.Rozwiąż równania:
a) x³+5x²-9x-45+0
b)(x²+9)(x²-2x)(x²+2x+1)=0
3.Rozwiąż nierówności:
a)-2x⁴+4x³+6x²≤0
b)x³+2x²-9x-18>0
4.Dla jakich wartości a i b liczby -3 i 1 są pierwiastkami wielomianu x³+ax²+bx-9 ?Znajdź trzeci pierwiastek tego wielomianu.
5.Wykaż ,że liczba -1 jest dwukrotnym pierwiastkiem wielomianu W(x)=x⁴-2x³-2x²+6x+5

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T12:02:07+01:00
1.
[2(3-4x+x³)-(2-x)(x²+6x-3)](2x-3)=[6-8x+2x³-(2x²+12x-6-x³-6x²+3x)](2x-3)=
[6-8x+2x³-2x²-12x+6+x³+6x²-3x](2x-3)=12x-16x²+4x⁴-4x³-24x²+12x+2x⁴+12x³-6x²-18+24x-6x³+6x²+36x-18x-3x³-18x²+9x=6x⁴-x³-58x²+85x-18

1 5 1