Przekształć tekst, zastępując archaizmy ich współczesnymi odpowiednikami.

Cesarz weseli się, rad jest siebie.Zdobył Kordowę, mury zrównał z ziemia,zwalił kamienne wieże. Znaczy łup wzięło jego rycerswtwo: złoto,srebro,szacowne zbroje.Nie został w mieście ani jeden poganin,wzyscy ubici albo ochrzczeni.Cesarz siedzi w wielkim sadzie.

1

Odpowiedzi

2009-12-01T14:44:59+01:00
Cesarz cieszy się , jest dumny z siebie . Zdobył Kordowę , zburzył mury i kamienne wieże.Skarby wzieli jego rycerze: złoto, srebro, cenne zbroje. Nie został w mieście ani jeden nie wierzący, wszyscy zostali zabici, albo ochrzczeni. Cesarz siedzi na wielkim tronie.
7 4 7