1. Co to jest statystyka, co jest przedmiotem a co podmiotem statystyki.
2. Jakie instytucje zbierają i opracowują dane statystyczne.
3.Co to jest rocznik statystyczny i jakie inforamcje zawiera.
4.Podaj przykłady (minimum 3) inforamcjii zawartych w roczniku statystycznym
5. Co to są wskaźniki statystyczne. Podaj przykład dwóch wskaźników wraz z interpretacją .
Praca troszkę dłuższa ale pilnie potrzebna !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T19:28:48+01:00
1.Statystyka – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja. Badaczowi potrzebny jest wtedy zestaw narzędzi - sprawdzonych metod, które umożliwią mu operowanie na dużych zbiorach danych. Tworzeniem i rozwijaniem takich użytecznych narzędzi zajmuje się właśnie statystyka.

2. GUS - Główny Urząd Statystyczny

3. Rocznik statystyczny – wydawnictwo państwowego urzędu statystycznego (w Polsce – Głównego Urzędu Statystycznego) zawierające najważniejsze informacje o państwie, jego mieszkańcach, środowisku, gospodarce i zjawiskach społecznych.

4.liczba i struktura ludności Polski
zmiany zachodzące na rynku pracy
wolne miejsca pracy

5. • wynik minimalny – najniższy wynik uzyskany przez uczniów
w badanej grupie
• wynik maksymalny – najwyższy wynik uzyskany przez uczniów
w badanej grupie

3 3 3
2009-12-03T23:10:14+01:00

Statystyka – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii. Takie badanie przebiega zazwyczaj według schematu: zebranie dużej ilości danych, ich analiza i interpretacja.

Rocznik statystyczny- periodyczne wydawnictwo państwowego urzędu statystycznego zawierające najważniejsze informacje o państwie, jego mieszkańcach, środowisku, gospodarce i zjawiskach społecznych.

GUS - Główny Urząd Statystyczny

wynik minimalny
wynik maksymalny

Ps.4 nie mam;)
1 4 1