Odpowiedzi

2009-12-01T16:15:39+01:00
1. I was at the zoo last Seturday.
2. My parents were very busy yesterday
3.Jane and her sister were late for school last Friday
4. Sheila was tired after her maths class test
5. It was very snowy last week.
2009-12-01T16:32:30+01:00
1. Byłem w zoo w zeszłą sobotę.
2. Moi rodzice byli bardzo zajęci wczoraj.
3. Jane i jej siostra spóźniły się do szkoły w zeszły Piątek.
4. Sheila była bardzo zmęczona po jej matematycznym teście klasowym.
5. Było śnieżnie w zeszłym tygodniu.
2009-12-01T16:34:45+01:00
1. I was at the zoo last Saturday.
2.My parents were very busy yesterday
3.Jane and her sister were late for school last Friday.
4.Sheila was tired after her maths class test.
5.It was very snowy last week.

proszę x 33