Odpowiedzi

2009-12-01T16:47:44+01:00
Jeśli kąt ostry na 45 stopni to trapez można podzielić na kwadrat o boku 7 i na trójkąt równoboczny o boku równym 4 (11-7=4)

Pt(pole trapezu)= Pk(pole kwadratu)+ PΔ (pole trójkąta)

Pk= 7²= 49
pΔ= ½pk

pt= 49+ 24,5= 73,5 cm²
2009-12-01T16:50:57+01:00
A=7cm
b=11cm

jak widac z rysunku, h ma 2cm ponieważ razem z odcinkiem mierzącym 2cm tworzą przyprostokątne trójkąta prostokątnego równoramiennego

P=(a+b)h/2=(7+11)*2/2=18cm²

odp.: pole trapezu wynosi 18cm²