Odpowiedzi

2009-12-01T17:24:06+01:00
Pole tego równoległoboku = 2 * pole jednego trójkąta.
P = 0,5 * a * h
a=5 cm
h=4 cm
P=4*5=20 cm

Prównoległoboku = 2*20=40 cm 2
2009-12-01T17:25:32+01:00
P = 5 cm * 4 cm = 20 cm²
Z tych trójkątów prostokątnych można także ułożyć
prostokąt o bokach długości 5 cm i 4 cm.