Zadanie 1 i 2 jest do wyboru . ; ) Proszę o zrobienie tego , które bardziej Wam odpowiada , bądź które umiecie . ; )
Zad 3 - obowiązkowo . ; )


Zad.1

Jaki jest stosunek temperatur He ( μ₁= 4g/mol ) i Ne ( μ₂ = 20g/mol ) , jeżeli atomy tych gazów posiadają identyczne średnie szybkości ?

Zad.2

Mol gazu o cząsteczkach dwuatomowych znajdował się w warunkach normalnych. Gaz poddano kolejno dwóm przemianom : izichorycznej - zwiększając temperaturę o ΔT = 70K i izobarycznej, w której dostarczone ciepło było takie samo jak w izochorycznej. Oblicz parametry końcowe gazu .
Do obliczeń należy przyjąc teoretyczną wartość ciepła molowego przy stałej objętości dla gazów o cząsteczkach dwuatomowych Cv = 5/2 R


Zad.3

Do kalorymetru zawierającego mieszaninę wody z lodem w stosunku mw:m₁= 2:1 wrzucono kostkę lodu ochłodzonego do temperatury t₃= - 20⁰C o masie m₃ = 1kg . Przy końcu doświadczenia okazało się , że masa końcowa wody i lodu była jednakowa. Oblicz masę początkową wody i lodu .
Z góry bardzo dziękuję . ; )

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:53:01+01:00
Drugie w załączniku. Trzeciego nie podejmuję się, gdyż nie jestem pewny :)