Odpowiedzi

2009-12-01T17:42:19+01:00
Radon – pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym.
Radon jest bezbarwnym, bezwonnym radioaktywnym gazem szlachetnym. Występuje naturalnie, jako produkt rozpadu radu, który z kolei powstaje z obecnego w przyrodzie w sporych ilościach uranu. Jego najstabilniejszy izotop, 222Rn, ma okres połowicznego rozpadu 3,8 dnia i jest stosowany w radioterapii.
9 2 9
2009-12-01T17:54:05+01:00
Jeżeli można wykorzystać różne źródła informacji to ja rozszerzę wypowiedź koleżanki o kilka ważnych rzeczy.
Jego właściwości:
-bezbarwny
-bezwonny
-radioaktywny
-gaz szlachetny
-chemicznie obojętny
-w czasie chłodzenia radonu poniżej temperatury zamarzania wykazuje on brylantową fosforescencję, która w miarę obniżania temperatury przechodzi w żółtą a następnie w pomarańczowo-czerwoną
Zastosowanie:
-w medycynie do leczenia zachorowań związanych z przemianą materii
-leczenie chorób stawów i obwodowego układu nerwowego
-wykrywanie radonu odgrywa dużą rolę w geologii przy poszukiwaniu rud uranu
9 3 9