Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T17:45:27+01:00
1. Plik otwieramy za pomocą myszy , klikając na niego dwa razy , lub prawym klawiszem i wybierając komendę otwórz.
2. Takie pliki mają rozszerzenie . gif jeżeli mamy doczynienie z paintem. Oraz są określane jako mapa bitowa np. 256 bit.
6 4 6
2009-12-01T21:17:54+01:00
Otwieranie plików PDF

Format dokumentów Adobe PDF (Portable Document Format) jest formatem uniwersalnym, przy użyciu którego można reprezentować zarówno dane wektorowe, jak i bitmapowe. Format posiada funkcje elektronicznego przeszukiwania dokumentu oraz nawigacji. PDF stanowi podstawowy format programów Adobe Illustrator oraz Adobe Acrobat.

Niektóre pliki PDF zawierają pojedyncze obrazy, inne mieszczą w sobie wiele obrazów i stron. Gdy plik PDF jest otwierany w programie Photoshop, użytkownik może wybrać strony lub obrazy, która mają być otwarte, a także określić opcje rasteryzacji.

W programie Photoshop dane PDF mogą być importowane za pomocą polecenia Umieść, polecenia Wklej, a także przy użyciu funkcji przeciągania i upuszczania. Poszczególne strony lub obrazy są umieszczane na oddzielnych warstwach w postaci Obiektów inteligentnych.
Uwaga: Poniższe instrukcje odnoszą się wyłącznie do otwierania w programie Photoshop uniwersalnych plików PDF. W przypadku otwierania plików PDF programu Photoshop nie ma potrzeby określania opcji w oknie dialogowym Importuj plik PDF.

1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
*

(Photoshop) Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
*

(Bridge) Zaznacz plik PDF i wybierz polecenie Plik > Otwórz za pomocą > Adobe Photoshop CS3. Przejdź do kroku nr 3.
2. W oknie dialogowym Otwórz zaznacz nazwę pliku i kliknij przycisk Otwórz.
3. Z menu Wybierz w oknie dialogowym Importuj PDF wybierz opcję Strona lub Obrazy w zależności od tego, jakie elementy pliku PDF mają być importowane.
4. Kliknij odpowiednie miniaturki aby zaznaczyć strony lub obrazy, przeznaczone do otwarcia. Aby zaznaczyć więcej niż jeden element, należy klikać z wciśniętym klawiszem Shift. Liczba zaznaczonych elementów jest widoczna pod oknem podglądu. W przypadku importowania obrazów, przejdź do etapu 8.
Uwaga: W menu Rozmiar miniaturki można zmienić wielkość miniaturek wyświetlanych w oknie podglądu. Opcja Zmieść stronę pozwala dopasować wielkość pojedynczej miniaturki do wymiarów okna podglądu. Jeśli w oknie znajduje się więcej elementów, wyświetlany jest pasek przewijania.
5. Wpisz nazwę nowego dokumentu w polu tekstowym Nazwa. Jeśli importuje się więcej niż jeden element, dokumenty kolejnych elementów są numerowane (ich nazwy to złożenia nazwy podstawowej i kolejnych numerów).
6. W sekcji Opcje strony przejdź do menu Przytnij do i ustaw opcję przycięcia strony PDF:

Obwiednia
Ze strony jest wycinany najmniejszy prostokątny obszar, który zawiera wszystkie tekstowe i graficzne elementy strony. Opcja ta eliminuje nadmierny biały obszar oraz elementy dokumentu znajdujące się poza Polem przycięcia.
Uwaga: Obwiednia nie wytnie białego obszaru, który jest częścią tła utworzonego w programie źródłowym.

Pole strony
Zostaje zachowana oryginalna wielkość strony.

Ramka kadrująca
Ze strony PDF jest wycinany obszar kadrowania (ograniczony marginesami).

Pole spadu
Ze strony jest wycinany obszar ograniczony znacznikami spadu (w stosunku do pola strony obszar ten jest powiększony o brzegi umożliwiające przyszłe czynności introligatorskie, takie jak przycinanie, czy zaginanie).

Pole przycięcia
Ze strony jest wycinany obszar, który wyznacza jej ostateczny, planowany rozmiar.

Pole grafiki
Ze strony jest wycinany obszar niezbędny do umieszczenia danych PDF w innej aplikacji.

7. Jeśli zachodzi taka potrzeba w menu Rozmiar Obrazu wprowadź dane dla jego szerokości i wysokości.
*

Dla zachowania proporcji stron skalowanych tak, aby zmieściły się w obrębie prostokąta o wymiarach zdefiniowanych przez wartości Szerokości i Wysokości, należy zaznaczyć opcję Zachowaj proporcje.
*

Aby zaś dokładnie dostosować strony do parametrów Szerokości i Wysokości należy usunąć zaznaczenie opcji Zachowaj proporcje. Podczas skalowania mogą pojawić się pewne zniekształcenia.

Przy wyborze więcej niż jednej strony, okna tekstowe parametrów Szerokość i Wysokość wyświetlają maksymalne wartości tychże parametrów dla wybranych stron. Rendering wszystkich stron odbywa się przy zachowaniu ich oryginalnego rozmiaru jeśli zaznaczona jest opcja Zachowaj proporcje, a wartości parametrów Szerokość i Wysokość nie uległy zmianie. Zmiana powyższych wartości pociągnie za sobą proporcjonalne skalowanie wszystkich stron podczas rasteryzacji.
8. Określ następujące opcje w menu Rozmiar obrazu:

Rozdzielczość
Opcja ta określa rozdzielczość nowego dokumentu. Zobacz także Informacje o wymiarach w pikselach i rozdzielczości.

Tryb
Opcja ta określa tryb kolorów nowego dokumentu. Zobacz także Tryby kolorów.

Głębia bitowa
Opcja ta określa głębię bitową dla nowego dokumentu. Więcej informacji znajduje się w części Głębia bitowa.

Parametry Wysokość i Szerokość oraz Rozdzielczość warunkują wymiar w pikselach dokumentu wyjściowego.
9. Aby pomijać ostrzeżenia dotyczące profili kolorów należy zaznaczyć opcję Pomijaj ostrzeżenia.
10. Kliknij przycisk OK.


Tyle dalem rade :D moze ktos ci jeszcze pomoze powiedzenia.


P.S. Licze na najlepszy xD :d :D :d :D
3 3 3