Mógł by mi ktoś pomóc z rozwiązaniem tych pięciu zadań na jutro.


Zadanie 1
Znajdź sześć liczb, z których każda następna jest większa od poprzedniej o 0,4, wiedząc, że ich średnia arytmetyczna wynosi 3.
Zadanie 2
Punkty A i B dzielą okrąg w stosunku 4:11. Oblicz miarę kąta wpisanego opartego na krótszym z powstałych łuków.
Zadanie 3
Rolnik sprzedał na targowisku pewną ilość kilogramów jabłek za 75 złotych. Tę samą kwotę pieniędzy rolnik uzyskałby ze sprzedaży tych jabłek, gdyby sprzedał ich o 5 kg więcej i za każdy kilogram wziął o 50 groszy mniej. Oblicz cenę 1 kg sprzedanych jabłek.
Zadanie 4
Fabryka produkuje w ciągu 30 dni roboczych 600 sztuk wyrobów. O ile procent należy zwiększyć dzienną produkcję, aby wykonać taką samą ilość wyrobów w ciągu 26 dni?
Zadanie 5
Prosta o równaniu x+y-5=0 przecina oś odciętych w punkcie A i oś rzędnych w punkcie B. Prosta y=-x+2 przecina oś rzędnych w punkcie C i oś odciętych w punkcie D. Narysuj te proste i oblicz pole czworokąta ABCD. Oblicz odległość między prostymi AB i CD.

1

Odpowiedzi

2009-05-31T18:47:54+02:00
Zad.4
Dane:
600/30=20 dzienna produkcja przy stanie początkowym
600/25=24 dzienna produkcja przy stanie wymaganym warunkami zadania
x procentowa zmiana dziennej produkcji
x=24/20-1
x=1.2-1
x=0.2

Dopisujemy znak procentów i mamy, że należy zmienić wartość dziennej produkcji o 20%