Zadanie 1
Wymień i opisz trzy cechy decydujące o tym, że Afryka jest kontynentem, o najniższym poziomie rozwoju gospodarczego.
zadanie 2
scharakteryzuj przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa w Afryce.wpisz w nawias znak "+" jeżeli unzasz że jest kożystne lub znak "-" jeżeli uznasz że jest niekorzystne.wypisz argumenty uzasadniające Twoja ocenę.
a) PRZYRODNICZE WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W AFRYCE (...)
b)POZAPRZYRODNICZE WARUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W AFRYCE (...)
zadanie 3
znowu krzyżówka....
Grupa roślin do której zaliczamy m.in.kawowce i kakaowce.... 6 liter i trzecie od końca to literka W
zadanie 4
Wymień nazwy czterech surowców mineralnych które wydobycie w afryce stanowi co najmniej połowę wydobycia światowego

1

Odpowiedzi

2009-12-01T19:28:14+01:00
Zadanie1
Na słaby rozwój gospodarczy Afryki duży wpływ mają niekorzystna struktura wiekowa społeczeństw, a także znaczny odsetek ludzi bezrobotnych oraz niezdolnych do pracy z powodu chorób. W tworzeniu dochodu narodowego uczestniczy zatem tylko niewielka część mieszkańców tego kontynentu. Afrykańską gospodarkę osłabia też bardzo duże zadłużenie zagraniczne większości państw. Ponadto gospodarki niektórych są rujnowane przez częste wojny, które na wiele lat mogą skutecznie odstraszyć zagranicznych inwestorów.

zadanie2
a)-
Niekorzystne warunki naturalne występują na znacznych obszarach kontynentu. Niedostatek wody, częste susze oraz mało żyzne gleby powodują, że rolnicy uzyskują niewielkie zbiory.
b)+
Plantacje, wielkoobszarowe gospodarstwa charakteryzują się wysoką wydajnością produkcji.

zadanie3
uprawa

zadanie4
kobalt,chrom,diament,złoto:)
29 4 29