Odpowiedzi

2009-12-01T20:34:01+01:00
No tak ;)
Kwas chlorowodorowy HCL
H2 + Cl2 -> 2HCL :)
siarkowodorowy
H2S
H2 + s -> H2S
Fosforowy H3PO4
P4 + 5O2 -> P4O10
P4O10 + 6H2O -> 4H3PO4
Azotowy HNO3
N2O5 + H2O -> 2HNO3
węglowy
H2CO3
CO2 + H0O -> H2CO3
Siarkowy (iv)
H2SO3
SO2 + H2O - > H2So4
siarkowy (VI)
H2SO4
SO3 + H2O -> H2SO4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-01T20:51:31+01:00
Wasy nieorganiczne to grupa związków o wzorze ogólnym: HnR, gdzie H - atom wodoru, R - reszta kwasowa. Jeśli w reszcie R nie występuje atom tlenu, to mówimy o kwasie beztlenowym, a jeśli występuje - o tlenowym.
Kwas nieorganiczny tlenowy otrzymuje się z reakcji bezwodnika (tlenku kwasowego) z wodą, np. SO3 + H2O → H2SO4
Kwasy beztlenowe powstają przez rozpuszczenie odpowiedniego wodorku w wodzie, np. chlorowodór (HCl) + woda → kwas solny.
Kwasy słabe można pozyskać z ich soli działając na nie silniejszym kwasem, np. Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl

POPULARNE KWASY:

HCl - kwas solny (wodny roztwór chlorowodoru)
H2SO4 - kwas siarkowy
H2SO3 - kwas siarkawy
HNO3 - kwas azotowy
HNO2 - kwas azotawy
H3PO4 - kwas ortofosforowy
H2CO3 - kwas węglowy
H2SiO3 - kwas krzemowy

Właściwości fizyczne: Są to przeważnie ciecze, rzadziej ciała stałe.

Właściwości chemiczne: Reagują z prawie wszystkimi metalami dając odpowiednią sól i wydzielając wodór, np. Mg + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + H2
Z większością tlenków metali tworzą sole i wodę, np. CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O
Z wodorotlenkami także tworzą sole i wodę, np. NaOH + HCl → NaCl + H2O