1.

Oblicz ciśnienie na dnie pionowej rury o długości 1m wypełnionej wodą i zamkniętej tłokiem o powierzchni 0,1m², który dociśnięto siłą 100N.

Odpowiedź: 10980Pa a jak to obliczyć? :/

2.

Podnośnik samochodowy może być zbudowany w oparciu o zasadę działania prasy hydraulicznej. Przyjmij, że mniejszy tłok ma powierzchnię 0,2m², a większy -- podnoszący samochód -- ma powierzchnię 6m². Jaka siła zrównoważy ciężar samochodu o masie 900kg, stojącego na dużym tłoku? Jaka powinna być masa przedmiotu położonego na małym tłoku, aby uzyskać równowagę?

3.

W składnicy złomu używana jest prasa hydrauliczna o sile prasowania wynoszącej 400kN. Jaką siłą należy działać na mniejszy tłok, o powierzchni 200 razy mniejszej niż stół, na który kładziemy złom??


Proszę to na jutro:(

1

Odpowiedzi

2012-02-25T19:22:26+01:00

1. Dane:

h=1m

S=0,1m²

F=100N

g=10N/kg

d=1000kg/m³

Szukane:

p=?

Wzór:

ph=d*g*h

pcałk=ph+p

p=F/S

Rozwiązanie:

ph=1000kg/m³*10N/kg*1m

ph=10000Pa

p=100N:0,1m²

p=1000Pa

pcałk=10000Pa+1000Pa

pcałk=11000Pa=11kPa

Odp. Ciśnienie wynosi ok. 11kPa.

2. Dane:

S₁=0,2m²

S₂=6m²

m₂=900kg

g=10N/kg

Szukane:

F₁=?

m₁=?

Wzór:

F=m*g/:g

m=F/g

F₁/S₁=F₂/S₂/*S₁

F₁=F₂/S₂*S₁

Rozwiązanie:

F₂=900kg*10N/kg

F₂=9000N

F₁=9000N:6m²*0,2m²

F₁=300N

m₁=300N:10N/kg

m₁=30kg

Odp. Ciężar samochodu zrównoważy siła 300N, czyli masa 30kg.

3.  Dane:

F₂=400kN

S₂=200*S₁

Szukane:

F₂=?

Wzór:

F₁/S₁=F₂/S₂

F₁*S₂=F₂*S₁/:S₂

F₁=F₂*S₁:S₂

Rozwiązanie:

F₂=400kN*S₁:200*S₁

F₂=2kN

Odp. Na mniejszy tłok należy działać siłą 2kN.

 

Pozdrawiam. ;)

12 3 12