Odpowiedzi

2009-12-01T21:01:23+01:00
1. Skutki stanu wojennego: ostateczny i całkowity rozdźwięk pomiędzy władzą socjalistyczna a społeczeństwem
2. brutalizacja życia społecznego - powstawały obozy internowanych, napięcia na linii społeczeństwo a Milicja Obywatelska i ZOMO
3. utrata wszelkich nadziei na stopniowa reformie systemu politycznego i gospodarczego PRL
4. pogłębienie się zapaści gospodarczej i opóźnienia technologicznego
5. społeczne aspiracje zmierzające do reformy sytemu politycznego PRL, poza nielicznymi wyjątkami (utworzenie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich) mogły zostać zrealizowane jedynie przez społeczną rewoltę na masową skalę. Wszystko to doprowadziło do wydarzeń roku 1989 (‘okrągły stół’ i upadek PRL)
2009-12-01T21:01:35+01:00

1. Skutki stanu wojennego: ostateczny i całkowity rozdźwięk pomiędzy władzą socjalistyczna a społeczeństwem
2. brutalizacja życia społecznego - powstawały obozy internowanych, napięcia na linii społeczeństwo a Milicja Obywatelska i ZOMO
3. utrata wszelkich nadziei na stopniowa reformie systemu politycznego i gospodarczego PRL
4. pogłębienie się zapaści gospodarczej i opóźnienia technologicznego
5. społeczne aspiracje zmierzające do reformy sytemu politycznego PRL, poza nielicznymi wyjątkami (utworzenie urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich) mogły zostać zrealizowane jedynie przez społeczną rewoltę na masową skalę. Wszystko to doprowadziło do wydarzeń roku 1989 (‘okrągły stół’ i upadek PRL)
2009-12-01T21:02:52+01:00
Ustrój demokratyczny i obalenie ustroju komunistycznego ;)