Na wadze laboratoryjnej zważono pustą menzurkę. Jej masa wynosi 0,25 kg. Do menzurki wlano 150 cm3 cieczy i ponownie menzurkę zważono. Teraz masa jest równa 0,388kg

-Oblicz gęstość cieczy wlanej do menzurki
- na podstawie tabeli gęstości cieczy sprawdź, jaka to mogła być ciecz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T14:04:31+01:00
M₁=0,25kg , ro=?
m₂=0,388kg , m₃=?
V=150cm³

ro=m₃/V

m₃=0,388kg-0,25kg=0,138kg=138g

ro=138g/150cm³
ro=0,92g/cm³

Nazwa cieczy to :Chlorek etylu(0,9214)- olej
1 4 1