Statystyka:

1.w tabeli przedstawiono wyniki sprawdzianu :
Ocena|Liczba uczniów
6 1
5 2
4 8
3 12
2 7
1 3

a) Oblicz średnią arytmetyczną wyników tego sprawdzianu.podaj wynik z dokładnoscią do 0,01
b) ilu uczniów otrzymało wynik nizszy od sredniej ?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T14:21:13+01:00
6*1+5*2+4*8+3*12+2*7+1*3=6+10+32+36+14+3=101

101:33=3,06-średnia wyników sprawdzianu

3+7+12=22-tyle osób napisało sprawdzian poniżej średniej


Pozdrawiam;**
1 1 1
2009-12-02T14:32:03+01:00
6*1+5*2+4*8+3*12+2*7+1*3=6+10+32+36+14+3=101

101:33=3,06 to jest średnia wyników sprawdzianu

3+7+12=22
22 osoby napisały sprawdzian poniżej średniej

W 100% dobrze...
1 5 1