Odpowiedzi

2009-12-02T14:37:56+01:00
2 Pogoda jest to stan atmosfery ziemskiej w danym miejscu i czasie, określony przez zespół elementów i zjawisk meteorologicznych, takich jak: ciśnienie, temperatura i wilgotność powietrza, rodzaj opadu atmosferycznego wielkość zachmurzenia, mgła czy burze.

Składniki pogody:

1. Ciśnienie atmosferyczne. Ciśnienie jakie wywiera powietrze atmosferyczne na powierzchnię Ziemi i na wszystkie znajdujące się w nim ciała.
2. Opady atmosferyczne, są to wypadające z chmur produkty kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze ziemskiej, występują w postaci deszczu, mżawki, śniegu, krupy śnieżnej, gradu.
3. Mgła jest to zawiesina bardzo małych (o średnicy poniżej 0,05 mm) kropelek wody (przy b. niskich temperaturach — kryształków lodu) w przyziemnej warstwie powietrza, zmniejszająca widzialność poniżej 1 km. Powstaje wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.
4. Burza jest to w węższym znaczeniu jedno lub kilka wyładowań atmosferycznych połączonych z błyskawicą lub grzmotem, w szerszym — także zespół zjawisk towarzyszących tym wyładowaniom (chmury, opady atmosferyczne, charakterystyczne zakłócenia siły i kierunku wiatru).
2009-12-02T14:57:48+01:00
1.
-wiosna zwierzęta i rośliny budzą sie do życia
-rośliny latem są w pełnej okazałości, puszczają kwiaty itp., zwierzęta żyją swoim naturalnym życiem...
-jesienią rośliny obumierają, a zwierzęta gromadzą zapasy, i przygotowują się do snu zimowego

2.Pogoda to krótkookresowa zmienna środowiskowa charakteryzująca stan w danej chwili i miejscu dolnych warstw atmosfery. Składniki:
-temperatura powietrza
-ciśnienie atmosferyczne
-wilgotność
-siła i kierunek wiatru
-zachmurzenie i rodzaj chmur
-opady i osady atmosferyczne
-zjawiska atmosferyczne np. tornada, tajfuny

3.Świta jest zbudowany z materii.

4.Stany skupienia suB(!)stancji:
-stały
-gazowy
-ciekły
-plazmowy

5. W załączniku

6. Rośliny potrzebne są w procesie fotosyntezy, tzn. nez nich wogóle by nie zachodził, zwierzęta potrzebne są w łańcuchu pokarmowym
2009-12-02T15:23:21+01:00
1..Świta jest zbudowany z materii.

2.Stany skupienia suB(!)stancji:
-stały
-gazowy
-ciekły
-plazmowy