Kto mi pomoże?
Mam kilka zadań z georgrafii i nie umiem ich rozwiązać a daje 150 pkt więc warto!

1.Do opisów rzek podanych poniżej dopasuj odpowiednie pary rzek :
• Jenisej , Ob.
• Amazonka , Nil
• Missisipi , Mackenzie
• Amazonka , Kongo
• Wołga , Dunaj

a) rzeki o największych powierzchniach dorzecza na świecie.
b) najdłuższe rzeki na świecie
c) dwie najdłuższe rzeki w europie
d) rzeki,które przez siedem miesięcy w roku pokryte są lodem
e) dwie najdłuższe rzeki w Ameryce Północnej

2.Krzyżówka
1.Rzeka przepływająca przez dziewięć państw europejskich (na 5 liter)
2.Rzeka która utworzyła najsłynniejszy Kanion w USA (na 8 liter)
3.Druga pod względem długości rzeka w Polsce (na 4 litery)
4.Obszar,z którego wszystkie wody spływają do jednego morze (na 8 liter)
5.Wyschniete koryto rzeki epizodycznej na pustyni (na 3 litery)
6.Jedna z granicznych rzek Polski (z dwóch wyrazów : pierwszy na 4 litery a drugi na 7 liter)
7.Najdłuższa rzeka świata
8.Święta rzeka Hindusów.

3.W Poslce istnieje ok. 100 dużych zbiorników sztucznych.Podaj nazwy trzech z nich.Następnie wymień trzy przykłady korzyści,płynących z budowy tego typu zbiorników :
a) Przykłady zbiorników sztucznych w Polsce.b) Korzyści z budowy zbiorników :
4.Podaj po jednym przykładzie obszarów występowania wód termalnych w Polsce i na świecie.Następnie wymień 3 przykłady wykorzystania wód termalnych w celach gospodarczych.

Obszary występowania wód termalnych :
w Polsce -
na świecie -

Przykłady wykorzystania wód termalnych :
5.Wykreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.Następnie zapisz te zadania poprawnie :

a) Jądro wewnętrzne Ziemi ma cechy cieczy.
............................................................
b) Najcięszą warstwą ziemi jest jądro zewnętrzne.
...........................................................
c) Skorupa ziemska dzieli się na część kontynentalną o grubości dochodzącej do 12 km i część oceaniczną której grubość może wynosić nawet 50 km.
.........................................................................................
d) Prądy cieplne powstają w jądrze zewnętrznym Ziemi.
....................................................................................
e) Litosferą nazywamy skorupę ziemską wraz z płaszczem Ziemi.
........................................................................................

6.Temperatura we wnętrzu Ziemi rośnie wraz z wzrostem głębokości.Oblicz, w jakiej temperaturze pracowaliby górnicy Kopalni Węgla Kamiennego " Halemba " w Rudzie Śląskiej na głębokośći 1030 m, gdyby powietrze nie było tam schładzane. Do obliczeń przyjmij, że temperatura na powierzchni wynosi 15°C, a wzrost temperatury powietrza w kopalni wynosi 1°C na każde 35 m głębokości.

Obliczenia :
...........................................................................................
............................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................

Odpowiedź : .......................................................................... .

7.Wykonaj następujące polecenia.
a) Wymień dwie metody badania wnętrza ziemi.


b) Wyjaśnij dlaczego badanie wnętrza Ziemi jest trudniejsze niż badanie jej powierzchni.
............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................

Proszę o bardzo szybką odpowiedź.Nawet natychmiastową bo potrzebuję na jutro.Z góry dzieki ;)

1

Odpowiedzi

2009-12-02T21:30:14+01:00
I. a) rzeki o największych powierzchniach dorzecza na świecie. - • Amazonka , Kongo
b) najdłuższe rzeki na świecie - • Amazonka , Nil
c) dwie najdłuższe rzeki w europie - • Wołga , Dunaj
d) rzeki,które przez siedem miesięcy w roku pokryte są lodem - • Jenisej , Ob.
e) dwie najdłuższe rzeki w Ameryce Północnej - • Missisipi , Mackenzie

II. Krzyżówka
1. Dunaj
2. Kolorado
3. Odra
4. Adriatyk
5. Ued
6. Nysa Kłodzka
7. Nil
8. Ganges
A HASŁO TO: DORZECZE

III.W Polsce istnieje ok. 100 dużych zbiorników sztucznych.Podaj nazwy trzech z nich.Następnie wymień trzy przykłady korzyści,płynących z budowy tego typu zbiorników :
a) Przykłady zbiorników sztucznych w Polsce.
• Jezioro Dębe
• Jezioro Nyskie
• Jezioro Rybnickie
b) Korzyści z budowy zbiorników :
• zapasy wody na wypadek suszy
• możliwość budowy elektrowni wodnych
• handel - turystyka

IV. Podaj po jednym przykładzie obszarów występowania wód termalnych w Polsce i na świecie.Następnie wymień 3 przykłady wykorzystania wód termalnych w celach
gospodarczych.

Obszary występowania wód termalnych :
w Polsce: Jastrzębie - Zdrój
na świecie: Sölden

Przykłady wykorzystania wód termalnych :
• w EKONOMII - turystyka
• w TURYSTYCE - jako np. SPA
• jako miejsce handlu gospodarczego (turyści)

V. Wykreśl w poniższych zdaniach błędne informacje.Następnie zapisz te zadania poprawnie :

a) Jądro wewnętrzne Ziemi ma cechy ciała stałego, ponieważ wykazuje się duża gęstością.
b) Najcięższą warstwą ziemi jest jądro zewnętrzne.
c) Skorupa ziemska dzieli się na część kontynentalną o grubości dochodzącej do 12 km i część oceaniczną której grubość może wynosić nawet 50 km.
d) Prądy cieplne powstają w jądrze wewnętrznym Ziemi.
e) Litosferą nazywamy skorupę ziemską bez płaszczu Ziemi.

VI. Temperatura we wnętrzu Ziemi rośnie wraz z wzrostem głębokości.Oblicz, w jakiej temperaturze pracowaliby górnicy Kopalni Węgla Kamiennego " Halemba " w Rudzie Śląskiej na głębokości 1030 m, gdyby powietrze nie było tam schładzane. Do obliczeń przyjmij, że temperatura na powierzchni wynosi 15°C, a wzrost temperatury powietrza w kopalni wynosi 1°C na każde 35 m głębokości.

Obliczenia :
1030 m : 35m ~ 68,7°C

Odpowiedź : Górnicy Kopalni Węgla Kamiennego " Halemba " w Rudzie Śląskiej na głębokości 1030 m pracowaliby w temperaturze około 68,7°C.

VII.Wykonaj następujące polecenia.
a) Wymień dwie metody badania wnętrza ziemi.
• za pomocą badania przebiegu fal sejsmicznych
• wiercenie w głąb ziemi
b) Wyjaśnij dlaczego badanie wnętrza Ziemi jest trudniejsze niż badanie jej powierzchni.
ODP:
Trudność polega na tym, że im głębiej tym wyższa temperatura i wyższe ciśnienie.

Dzięki, miło było je rozwiązywać. :)
302 3 302
krzyżówka źle
Krzyżówka źle
W krzyżówce kilka błędów xd 4. zlewisko 6. Nysa Łużycka 7. Amazonka
źle krzyżówka