Czasem widnokrąg pęka od końca do końca,
I anioł burzy na kształt niezmiernego słońca
Rozświeci twarz, i znowu, okryty całunem,
Uciekł w niebo i drzwi chmur zatrzasnął piorunem.

I . Wypisz z tekstu :
-epitety,
-porównania,
-uosobienia,
-przenośnie,
-powtórzenia,
II. Jakie zjawisko przyrodnicze zostało tutaj opisane ?
III. Określ podmiot liryczny i bohatera lirycznego.
IV. Określ liczbę sylab w wersach oraz układ rymów .

1

Odpowiedzi

2009-12-02T17:43:27+01:00
Epitet-Czasem
epitet-widnokrąg
epitet-od końca , do końca
epitet-anioł
epitet-burzy
epitet-twarz