Przetłumaczcie mi to na angielski:

była sobie syrena imieniem Madelaine. Tego dnia miała 16 urodziny. Na imprezę przybyli różni goście, a spodobał jej się jeden chłopak imieniem Justin.
Chciała zostać jego żoną jednak jej tata, król nie wyrazil zgody. Dlatego w nocy zakradła się po magiczny kwiat jedności, który sprawiał, że każdy kto wypowie życzenie ono się spełniało. Jednak w porę zauważyli strażnicy, że coś jest nie tak i zawołali króla. Jemu pozostało już tylko jedno za to że naraziła swoje życie mogła ożenić się z Justinem. I żyli długo i szczęśliwie.
proszę o szybkie rozwiązanie najszybszą nagrodzę i dam jej naj......... i jeszcze moż dam jakąś nagrodę to na jutro jest zadane

1

Odpowiedzi

2009-12-02T17:26:05+01:00
Was a mermaid named Madeleine. That day was 16
birthday. Came to a party different guests, and liked
it is a boy named Justin.
She wanted to be his wife but her father, the king did not
was expressed consent. Therefore, the night crept up the magic
flower of unity that made everyone who denounces
wish to meet it. However, in a timely noticed
guards that something is wrong and the king cried. Him
remained only one behind it that had exposed his life
could marry Justin. And they lived happily ever after.
Zaproponuj lepsze tłumaczenie