1.Ile jest równe 80% liczby 420?
2.Na opakowaniu koski masła o masie 82g znajduje się informacja, że masło to zawiera 82% tłuszczu.Ile gramów tłszczu jest w tej kostce?
3.Wiek Ziemi szacujes ię na 4,6 mld lat.W okresie tym wyodrębiono ery, biorąc pod uwagę ważne wydarzenia w dziedzinach naszej planety. Najstarsze są ery prekambru, kolejno po nich następowały: paleozoik,mezozoik i kenozoik. Czas trwania poszczególnych re był różny- jego procentowy udział w całym wieku iemi przedstawiono na diagramie.Oblicz ile lat trwały w przybliżeniu poszczególne ery. Wynik podaj w milionach lat z dokładnością do jednego miliona.
Udział procentowy trwania er w wieku Ziemi:
mezozoik(4%)
palezoik(6,3%)
kenozoik(1,4%)
ery prekambru (88,3 %)

3

Odpowiedzi

2009-12-02T18:32:32+01:00
1. 0,8x420=336
2.82g - 100%
xg - 82%

x=(82x82)/100
x=6724/100
x=67,24g tłuszczu

3.4,6mld-4600mln

4600mln lat -100%

mezozoik
4% - xlat
100% - 4600mln lat

x=(4x4600)/100
x=184mln lat

palezoik
6,3% - x lat
100% - 4600 mln lat

x=(6,3x4600)/100
x=289,8 mln lat

kenozoik
1,4% - x lat
100% - 4600 mln lat

x=(1,4x4600)/100
x=64,4mln lat

ery prekambru
88,3% - x lat
100% - 4600 mln lat

x=(88,3x4600)/100
x=4061,8mln lat
  • ejj
  • Początkujący
2009-12-02T18:33:04+01:00
1.
80 % z 420= 0.80 * 420 = 336
2.
82% z 82 g = 0.80 * 82 = 65.6
3.
4% z 4.6 = 0.4 * 4.6 = 1.84
6.3% z 4.6 = 0.063 * 4.6 = 0.28
1.4% z 4.6 = 0.014 * 4.6 = 0.6
88.3% z 4.6 = 0.883 * 4.6 = 4.06

nie wiem czy ostatnie dobrze ;]
2009-12-02T18:34:31+01:00
Zad 1
100% 420
80% x
80x420/100=336


zad2
100% 82 gr
82% x
82x82/100=67,24gr
zad3

4,6mld lat = 4 600 000 000

4600000000x4/100=184000000

4600000000x6,3=289800000

4600000000x1,4=64400000

4600000000x88,3=4061800000