Dane są dwa okręgi współśrodkowe o różnych promieniach cięciwa większego okręgu styczna do mniejszego okręgu ma długość 12 cm.Oblicz pole pierścienia kołowego utworzonego przez te okręgi(Pierścień kołowy to część płaszczyzny ograniczona dwoma okręgami).

1

Odpowiedzi

2009-06-03T00:44:11+02:00
DANE:
c=12cm
OBL P

P=π(R²-r²)=(R+r)*(R-r)

Z tw. o odcinkach cieciw [iloczyn odcinkow=const]->
c/2*c/2=(R+r)*(R-r)

P=π*c²/4

Podstawiam c=12
P=π*144/4=36π cm²≈ 113,04 cm²

Pozdrawiam

1 5 1