Bardzo prosze o odp. na poniższe pytania:
1.Czym różnią się: konkurencja doskonała, konkurencja monopolistyczna, oligopol i monopol?
2.Co to jest cena równowagi rynkowej?
3.Dlaczego popyt rośnie wraz ze spadkiem ceny?
4.Kiedy popyt jest elastyczny, sztywny i nieelastyczny?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T00:18:40+01:00
1).
Rynek doskonały -opisuje jedną z form konkurencji na rynku
cechą charakterystyczną konkurencji doskonałej w odróżnieniu od innych jej form
jest przekonanie zarówno kupujących jak i sprzedających,
że ich decyzje nie mają wpływu na cenę rynkową
Konkurencja monopolistyczna - rynek ma postać konkurencji monopolistycznej,
jeżeli występuje na nim ograniczona liczba producentów i wielka ilość kupujących.Monopol- forma rynku na którym działa jeden sprzedawca przy nieograniczonej liczbie nabywców.


Oligopol - sytuacja na rynku, w której występuje tylko kilku dużych producentów danego dobra
czy też dostawców usługi

2).Cena przy której ilości oferowane produktu zrównają się z ilościami nabywanymi.
3).
Gdy ceny maleją oznacza to, że towary stają się bardziej atrakcyjne dla
konsumentów, dlatego popyt na nie rośnie.
Gdy ceny rosną oznacza to, że za każdą jednostkę towaru trzeba zapłacić
więcej, a ponieważ konsumenci są ograniczeni wysokością dochodów,
popyt na te towary będzie malał.
W takiej sytuacji konsument będzie skłonny kupować więcej dobra, które
zastąpi drogie dobro (np. ograniczy popyt na drożejące masło i zastąpi je
(zwiększy popyt) na jego sybstytut czyli np. margarynę).
4).Popyt jest elastyczny, gdy niewielka zmiana czynników kształtujących popyt skutkuje znaczną zmianą wielkości popytu.

Popyt jest nieelastyczny (sztywny) gdy nawet znacząca zmiana determinantów powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości popytu.