Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-03T13:25:27+01:00
Budowle romańskie mają montumentalny charakter.Zbudowane są z prostych brył walec,prostopadłościan, ostrosłup.Charakteryzują się wąskimi drzwiami i małymi otworami okiennymi.

Budowle gotyckie są wypełnione witrażami, duże okna, bogato zdobione portale.Charakterystyczne są tu ostre łuki i sklepienia krzyżowo- żebrowe.Wnętrza tych budowli są pokryte freskami.

2 3 2