1.Boki trójkata maja dł 6cm, 4cm, 8cm. Oblicz pole trojkata i promien okregu wpisanego w ten trojkat.
2.W trojkatcie rownoramiennym dlugosc ramienia ma 10cm, srodek ciezkosci znajduje sie w odleglosci 3cm od podstawy trojkata.
Oblicz dlugosc wysokosci i obwod trojkata.
3.W trojkacie prostokatnym wyskokosc o dlugosci 5cm poprowadzona z wierzcholka kata prostego podzielila przeciwprostokątna na odcinki, z ktorych jeden ma 3cm.
Oblicz dlugosc przeciwprostokatnej, obwod trojkata i promien okregu opisanego na tym trojkacie.

1

Odpowiedzi

2009-12-03T17:35:55+01:00
1. promień 1,3 cm
x razy <bo nie ma takiej kropki>
P=1/2 x (a+b)= 1/2 x (4+6)= 1/2 x 10=5cm kwadratowych