Błagam pomÓżcie...;(


ułoż krzyzówkę której hasła dotyczyły zagadnień zawartym w rozdziale "Barok"
ma ona zawierać następującą ilość haseł na poszczególne oceny ::
5-6 dop
7-9 dst
10-13 db
22- cel

ocenie będą podlegać następujace elementy :
- ilośc haseł
- prawidłowośc sformułowania treści opisowej haseł
- estetyka wykonania
- błędy ortograficzne

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T20:35:46+01:00
Litery które tworzą rozwiązanie są odzdzielone od reszty odpowiedzi ;)

Hasło zawiera 22 pytań ;d oto onee ;)

1.GENIALNY KOmozytor( Jan ... bach)
2.Organizowane z okazji świąt przedstawienia (misteria)
3.
5. Styl zapoczątkowany we Włoszech w XVI w.(barok)
6.hasło stylu barkowego(chwytaj dzień)
7. Sławny pałac zbudowany dla króla Francji Ludwika XVI(Wersal)
8...Bernini - twórca kolumnady na placu św. Piotra w Rzymie.(Giovanni)
9.Modne nakrycia głowy w czasach baroku(peruki)
10.Nazywany ojcem opery w czasach baroku - Claudio ... (Monterverdi)
11.Okrył prawo powszechnego ciążenia- Issaac ... (Newton)
12.

S ebastian
misteria T
Y
L
B arok
chwyt A jdzien
we R sal
Gi O vanni
peru K i
m O nterverdi
Ne W ton
Y

Hasło ma wyjść : STYL BAROKOWY ;d
Sorry że nie na wszystkie hasła są jakieś pytania ale po prostu nie mam pomysłów ;) Ale mimo to mam nadzieję że pomogłam:)
1 5 1