1. Na czym polega przepływ prądu w przewodnikach
2.Definicja i jednostki napięcia elektrycznego
3.Czy żarówka o mocy 1,2 W przepali się, jak jest podłączona do napięcia 4,5 V i pobiera prąd 300mA(proszę zamienić na ampery)?
4. W domu święcą 3 żarówki o mocy 60 W. Ile zapłacę za prąd w ciągu 5 godzin.
1 kWH kosztuje = 50 groszy
proszę podać wynik w KiloWatachGodziny

Z góry dzięukuje

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:07:17+01:00
1. Nośnikami prądu w przewodnikach są swobodne elektrony. Po przyłożeniu napięcia na końcach przewodnika wytwarza się pole elektryczne, które powoduje uporządkowany ruch ujemnych elektronów w kierunku potencjału dodatniego. Przyjęty kierunek przepływu prądu jest przeciwny do kierunku ruchu elektronów.
2. Napięcie między dwoma punktami jest równe różnicy ich potencjałów U=V1-V2
3. P=1,2W
U=4,5V
I=300mA=0,3A 1A=1000mA przedrostek m - mili
P1=U*I=4,5V*0,3A=1,35W
żarówka przepali się
4. P=3*60W=180W
t=5h
k=0,50zł
W=P*t=180W*5h=900Wh=0,9kWh
K=k*W=0,50zł*0,9kWh=0,45zł
8 3 8