Odpowiedzi

2009-12-02T23:40:29+01:00
Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta ‘dlaczego klasycy’’.

Część pierwsza wiersza opowiada o karze jaka napotkała Tukidydesa za to, nie zdążył on z odsieczą dla kolonii ateńskiej Amfipolis, która z powodu braku pomocy została przejęta przed wrogich Spartan dowodzonych przez Brazydasa w trakcie Wojny Peloponeskiej. Tukidydesowi powierzono bowiem obronę wybrzeży Tracji przed Spartanami. Wspomnianą karą okazało się skazanie przez zgromadzenie ludowe w Atenach na wygnanie i konfiskatę majątku.

Część druga utworu skupia się na ukazaniu natury współczesnego człowieka i porównaniu jej z antycznymi wodzami. W naszych czasach często zdarza się tak, że jeśli komuś została powierzona ważna sprawa, a on jej nie podołał to winą za niepowodzenie obarcza podwładnych, kolegów i nieprzyjazna pogodę. Nie potrafi przyznać się do winy. Natomiast Tukidydes ‘mówi tylko że miał siedem okrętów była zima i płynął szybko’’. Jego wypowiedź jest rzeczowa, nie chce zrzucić z siebie winy i odpowiedzialności.

Część trzecia pozornie wyraźnie odbiega od dwóch pierwszych i różni się od nich. Nie dotyczy już historii. Mówi o tym, jak łudzące jest szczęście i życie współczesnego człowieka. Porównuje je do sztuki teatralnej zwracając uwagę na fakt, że jeśli jej tematem ‘’będzie dzbanek rozbity’’, czyli dusza to ‘’to co po nas pozostanie będzie jak płacz kochanków’’. Ten ostatni cytat świadczy o jałowości życia współczesnej istoty ludzkiej.
1 5 1