1. Na seans filmowy sprzedano 280 biletów,wtym 126 ulgowych.Jaki procent sprzedanych biletów stanowiły bilety ulgowe?


2. Oblicz zaokrąglając do całość,ile metrów szesciennych wody zużyto od 1 wrzesnia do 1 pazdziernika.

IX - 108,593 m szascienne
X - 126,205 m szescienne

3

Odpowiedzi

2009-12-02T21:49:03+01:00
1) 126/280=0,45=45%
Ulgowe stanowiły 45% sprzedanych biletów.
2) 108,593+126,205=234,798
Od 1 września do 1 października zużyto ok. 235 litrów wody.
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T21:49:19+01:00
280 - 100%
126 - x %
________________
280 x = 12600
x = 12600 : 280
x = 45

Odp. 126 biletów ulgowych stanowi 45 % wszystkich.

126,205 m - 108,593 m = 17, 615 m
w przybliżeniu 18 m.
2009-12-02T21:50:29+01:00
1. 280----100%
126-----x

x= 126×100% : 280=45%
2.126,205 - 108,593 = 17,612
17,612 ≈18m³