Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-02T23:01:05+01:00
Ciąg arytmetyczny
a₃=-2
a₅=16
n=4
a₃=a₁+2r=-2
a₅=a₁+4r=16

a₁+2r=-2 /*(-1)
a₁+4r=16

-a₁-2r=2
a₁+4r=16
-------------
2r=18 /:2
r=9
a₁+2r=-2
a₁+2*9=-2
a₁+18=-2
a₁=-2-18
a₁=-20

a₄=a₁+3r
a₄=-20+3*9
a₄=-20+27
a₄=7

S₄=(a₁+a₄)*n/2
S₄=(-20+7)*4/2
S₄=(-13)*2
S₄=-26


2.Ciąg geometryczny
a₁=12
a₁+a₃=30

12+a₃=30
a₃=30-12
a₃=18

a₃=a₁*q²=18
12*q²=18 /:12
q²=18/12
q²=6/4
q=√6/2

an=a₁*q^(n-1)
an=12*(√6/2)^(n-1)